کاش...

کاش دنیا همانند ساعت بود
و من و تو عقربه های آن
تا در هر ساعت یکبار در آغوش هم می زیستیم........

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
آزاد

آب دنیای حرام همواره تیره و گل آلود است منظره ای دل فریب و سرانجامی خطرناک دارد .فریبنده و زیباست اما دوامی ندارد . نوری است در حال غروب کردن ء سایه ای است نابودشدنی ء ستونی است در حال خراب شدن.... ... و همچنان آیندگان به دنبال رفتگان خود گام می نهند ء نه مرگ از نابودی انسان دست می کشد و نه مردم از گناه فاصله می گیرند ! ( امام علی ع-نهج البلاغه خطبه 3-83)

محمد حسین

زین پس تنها قدم خواهم زد، زیر باران… میخواهم تنهایی ام را به رخ این هوای دو نفره بکشانم… آپم و منتظر حضور گرمت...[گل]