/ 5 نظر / 24 بازدید
elham

مرسی عزیزم[گل]

محمد حسین

پرنده که رفت، بگذار برود هوای سرد بهانه است، هوای دیگری درسر دارد...

محمد حسین

دلم تنگ استــــــــــــــــــــــــــــ دلم اندازه ی حجم قفس تنگ استـــــــــــــــــــــــــ سکوت از کوچه لبریز استــــــــــــــــــــــــــــ صدایم خیس و بارانی ستــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمیدانم چرا در قلب من پاییز طولانی ستـــــــــــــــــــــــــــ

محمد حسین

دو تراژدی دردناک در زندگی وجود دارد : یکی اینکه در عشقت ناکام شوی و دیگر اینکه به وصال عشقت برسی...[گل]